,,Þekkingu á málaflokknum öðlast maður ekki með því að lesa einfaldlega fjölmiðla.”

Helgi Hrafn tók til máls í störfum þingsins til að ræða hvernig sum málefni hafa tilhneigingu til að afmyndast í umræðunni, eins og birtist í málefnum flóttafólks. Afmyndun umræðu verður til vegna þekkingarleysis en Helgi segir ekki nægjanlegt að skima bara yfirborðið til að öðlast greinargóða þekkingu: ,,Þekkingu á málaflokknum öðlast maður ekki með því að lesa einfaldlega fjölmiðla.”

Virðulegi forseti. Það eru nokkur málefni, og þó eitt sérstaklega, sem ég hef tekið eftir að hefur tilhneigingu til að afmyndast í umræðunni. Fólk hefur tilhneigingu til að nálgast málefnið út frá kolröngum forsendum og tefla fram staðreyndum sem eru rangar. Einn slíkur málaflokkur eru útlendingamál í víðum skilningi.

Í Morgunblaðinu í dag er frétt um að kannski þurfi að herða reglur gagnvart hælisleitendum sem koma hingað í ákveðnum tilgangi. Þar birtist eitt af þeim mörgu vandamálum sem geta orðið til í málaflokknum, þ.e. þegar mikið álag verður á okkar kerfi. Þá heyrir það til undantekninga að umræðan í kjölfarið verði yfirveguð og byggð á staðreyndum og sömuleiðis heyrir til undantekninga að ekki blossi upp mikil alda haturs og úlfúðar sem þá byggist á sleggjudómum, fordómum og einföldu þekkingarleysi; þekkingarleysi á lögunum, þekkingarleysi á því hvernig hlutirnir virka í dag, hvernig þeir eru áætlaðir í framtíðinni og sömuleiðis um meira eða minna allt sem lýtur að málaflokknum.helgi-article

Í ljósi þess að við búum við þær aðstæður að flóttamannakrísa er í heiminum og í ljósi þess að þessi málaflokkur hefur verið áberandi upp á síðkastið langar mig að leggja ríka áherslu á það að á honum verði tekið af yfirvegun, að ekki verið farið í sleggjudóma — það má hver sem er taka það til sín sem vill og út frá hvaða sjónarmiði sem er. Þessi málaflokkur er viðkvæmur, við erum að tala um raunverulegt fólk, í alvörunni.

Það er mikilvægt að menn komi fram með hliðsjón af staðreyndum og þekkingu á málaflokknum. Þekkingu á málaflokknum öðlast maður ekki með því að lesa einfaldlega fjölmiðla. Maður þarf að komast inn í málaflokkinn til þess að skilja hann almennilega. Ég tek eftir því aftur og aftur að sleggjudómarnir byggjast á vanþekkingu sem ekki er hægt að bæta upp með því að lesa blöðin og hafa skoðanir úti í bæ. (Forseti hringir.) Það er ekki hægt þannig. Það þarf að kynna sér málaflokkinn djúpstætt og það þarf að ræða við fólk sem hefur skoðanir á honum. Við hljótum öll á einhvern hátt að vilja vel.