Hvernig þingmenn Pírata verja vinnutíma sínum

Þingmenn Pírata þakka Morgunblaðinu fyrir tækifærið til að gera enn og aftur grein fyrir starfsaðstæðum okkar litla þingflokks. Ef menn vilja fá innsýn í störf einstakra þingmanna eða þingflokka er reyndar mun æskilegra að skoða þau í heildarsamhengi. Til dæmis mætti líka skoða hve mörg þingmál viðkomandi hefur lagt fram eða hve mörgum fyrirspurnum hann hefur beint til ráðherra o.s.frv. Á vefsvæði þingflokksins eru upplýsingar um þingmál og fyrirspurnir Pírata á þingi.

Þingmenn Pírata skipta á milli sín setu í átta fastanefndum auk forsætisnefndar, Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins, þingskapanefndar og fleiri nefnda. Á fundatímum fastanefnda eru þingmenn Pírata yfirleitt á einhverjum þeirra funda sem á dagskrá eru. Það er hins vegar  allur gangur á því í hvaða fastanefnd þeir sitja í hverju sinni. Þannig þarf Jón Þór helst á vera á þremur fundum á sama tíma á mánudags- og miðvikudagsmorgnum; efnahags- og viðskiptanefnd, fjárlaganefnd, og umhverfis- og samgöngunefnd. Birgitta þarf að vera á tveimur stöðum í einu á þriðjudögum og fimmtudögum; stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og utanríkismálanefnd. Helgi Hrafn er sá eini sem getur mætt í sínar nefndir án árekstra vegna þess hve heppilega fundartímarnir raðast, vegna þessa er Helgi Hrafn eflaust með bestu mætinguna af þingmönnunum þremur.

Þingmennirnir fara vandlega yfir allar dagskrár nefndafunda og forgangsraða tíma sínum og hvaða fundi skuli mætt á eftir því hvað er á dagskrá funda hverju sinni. Hvað er líklegast til að gera grunnstefnu Pírata að veruleika ræður forgangsröðuninni. Þingmennirnir reyna þannig ávallt að að vera þar sem dagskrárliðir hafa snertiflöt við grunnstefnu Pírata hvort heldur er til góðs eða ills.

Forgangsröðun á tíma þingmannana er flókið verkefni þar sem þeir eru bara þrír og því ógerlegt að mæta allstaðar. Þingmennirnir hafa t.d. lagt áherslu á að vera duglegir að hitta fólk  sem til þingmannana leita með hin ýmsu mál eða fólk sem býr yfir þekkingu sem þingmennirnir þurfa að afla sér.  Píratar eru vandlátir á tíma sinn og er mikið í mun að forgangsraða rétt til að  ná sem mestum árangri. Ekkert bendir til að þingmenn Pírata standi ekki undir þeim markmiðum.

Píratakóðinn